Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Artikler

Fastrentelån i Sparebank 1 SR-bank

Styret ønsker å informere litt vedrørende fastrentelånet som ble inngått på vegne av borettslaget i 2008.

Vi i styret har fått en del henvendelser, og det har vært mye diskusjon blant beboere rundt dette låneopptaket.

Låneavtalen som ble inngått er en avtale mellom borettslaget og banken. Hetland sin rolle har vært å være rådgiver, å bistå styret i å utfylle generalforsamlingsvedtaket fra 23.04.2008 : ”fremforhandle best mulig tilbud på felleslånet”. Det ble innhentet tilbud fra SR-bank med fire forskjellige alternativer:

5   års fastrente: 6,20 % Nom.*

7   års fastrente: 6,05 % Nom.*

10 års fastrente: 6,03 % Nom.*

20 års fastrente: 6,00 % Nom.*

Hetland anbefalte å inngå ny låneavtale og binde rente i 7  år, samtidig som borettslaget begynner å betale avdrag. Den effektive renten** er ?.

Lånet ble vedatt med 10 mot 9 stemmer i ekstraordinær generalforsamling 09.06.2008.

Hver enkelt kan løse inn sin del av felleslånet, men for tiden vil det oppstå en overkurs ettersom fastrenten på nye lån er lavere enn fastrenten på lånet. Se forklaring under:

 

Overkurs

Overkurs oppstår når fastrenten på nye lån er lavere enn fastrenten på det lånet som fastrenteavtalen brytes på. I prinsippet vil långiver ha et rentetap ved at lånet lånes ut igjen til en lavere rente. Låntaker som bryter fastrenteavtalen må derfor betale en "rentetapserstatning" til långiver.

Underkurs

Underkurs oppstår når fastrenten på nye lån er høyere enn fastrenten på det lånet som fastrenteavtalen brytes på. Långiver vil få en "gevinst" på å låne ut igjen lånet til en høyere rente. "Rentegevinsten" skal tilfalle låntaker. Underkurs utbetales ikke, men går til reduksjon av lånet.

Hvilke elementer påvirker kursberegningen

Over-/underkurs beregnes på grunnlag av restgjelden, hvor lang tid det er igjen av bindingsperioden og hvor mye fastrenten på nye lån har gått ned/opp.

  *Nominell rente er løpende pålydende rente, normalt oppgitt som årlig (p.a = pro anno = per år).

**Effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyrer og andre kostnader på lånet. I dette inkluderes bl.a. termin-, etablerings- og depositumsgebyr. Den effektive renta er dermed den faktiske prisen på lånet. Det er viktig å få vite hvor stor den effektiv renta er, før du går inn i en avtale om lån. Når du sammenlikner lån, er det den effektive renta som forteller hvor mye lånet egentlig koster.

 

Ekstra informasjon

Joomlas feilsøkingskonsoll

Feil

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer